• Date

  • Dorm.AUPortal(ยังไม่สมบูรณ์) ทำขึ้นเพื่อ รวบรวมข้อมูล หอพัก ง่ายต่อการค้นหาไว้ในที่เดียว
    น้องๆเข้าใหม่ก็มีแหล่งข้อมูลที่ดี เปิดรับรีวิวจากนศ.ที่อยู่หอนั้นๆนะครับ